Apstiprina Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu

Nacionālā ziņu aģentūra LETA, 2012. gada 24. aprīlī

Valdība šodien apstiprināja Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu, kas darbosies turpmākos piecus gadus. Dziesmu un deju svētku padomes sastāvā iekļauti gan ministri, gan Rīgas domes priekšsēdētājs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deleģēts deputāts, Valsts prezidenta kancelejas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas deleģēti pārstāvji.

Padomes sastāvā ir arī divi koru nozares pārstāvji, divi deju nozares pārstāvji, pūtēju orķestru nozares pārstāvis, tautas lietišķās mākslas nozares pārstāvis, tradicionālās kultūras nozares pārstāvis, profesionālās mūzikas pārstāvis, pašvaldības kultūras centru pārstāvis un nevalstisko organizāciju pārstāvis.

Dziesmu un deju svētku padomes sastāvā darbosies kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende (VL-TB/LNNK), izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, finanšu ministrs Andris Vilks (V), Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāte Inguna Rībena (V), Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (SC), Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Latvijas Valsts prezidenta sabiedrisko projektu vadības padomniece Karīna Rāviņa-Vimba.

Padomē darbosies arī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, koru nozares pārstāvji Māris Sirmais un Romāns Vanags, deju nozares pārstāves Ingrīda Edīte Saulīte un Rita Spalva, pūtēju orķestru nozares pārstāvis Gvido Brenčevs, tautas lietišķās mākslas nozares pārstāvji Dagnija Ramane, Jānis Grigalis un Anda Beitāne, kā arī profesionālās mūzikas pārstāvis Rihards Dubra, pašvaldību kultūras centru pārstāve Dace Jurka un nevalstisko organizāciju pārstāve Antra Purviņa.

Dziesmu un deju svētku padomes pilnvaru laiks noteikts līdz 2017.gadam.

Pirmo Dziesmu un deju svētku padomes sēdi Dziesmu un deju svētku rīkotājs Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs sasauks 14.maijā. Tajā padomes locekļi no sava vidus atklātā balsošanā ar balsu vairākumu ievēlēs padomes priekšsēdētāju, kā arī apstiprinās nākamo svētku māksliniecisko padomi, aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Annija Senakola.

Pirmie dienas kārtības jautājumi būs XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietu saskaņošana, kopējās svētku programmas un koncepcijas izskatīšana, kā arī Dziesmu un deju svētku budžeta jautājumi. Kā vienu no aktuāliem Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas jautājumiem padome skatīs mērķdotācijas atjaunošanu pašvaldībām.

Dziesmu un Deju svētku padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Dziesmu un deju svētku procesa ilgtspēju un tradīcijas tālāknodošanu. Padomes uzdevumi ir noteikti Dziesmu un deju svētku likumā.

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki notiks 2013.gada vasarā.

www.leta.lv