Lūgs premjeru iesaistīties Turaidas muzejrezervāta finansiālo problēmu risināšanā

Nacionālā ziņu aģentūra LETA, 2010. gada 24. martā

Rīga, 24. marts, LETA. Saeimas Pieprasījumu komisija šodien nolēma rakstīt vēstuli Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim (JL), lūdzot viņu iesaistīties Turaidas muzejrezervāta finansiālo problēmu risināšanā.

Ar Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumu Turaidas muzejrezervāta nekustamie īpašumi tika nodoti apsaimniekošanā VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), ar kuru tika noslēgti nomas līgumi. Turaidas muzejrezervātam desmit gados VNĪ nomas maksās jānomaksā Ls 3 383 220 lati jeb Ls 338 222 gadā.

VNĪ veic Turaidas baznīcas, muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas, dārznieka mājas un muižas kalpotāju pagrabklēts restaurāciju, kas pēc 2007.gada cenu aptaujas izmaksās Ls 1 061 019.

Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne šodien informēja deputātus, ka no šā gada 1.aprīļa līdz 2010.gada beigām valsts budžeta dotācija muzejam ir nulle. Tas nozīmē, ka no 1.aprīļa Turaidas muzejrezervātam nav valsts finansējuma ne darbinieku algām, ne krājuma saglabāšanai, ne samaksai par apsardzi, elektrību, apkuri, sakaru pakalpojumiem.

Kā noskaidroja deputāti, problēmai ir vairāki risinājumi. Kultūras ministrija varētu lūgt piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 250 000 Turaidas muzejrezervāta pastāvēšanas, apmeklētāju apkalpošanas, muzeja krājuma un ekspozīcijas saglabāšanai un darbinieku algām. Kā apgalvoja Jurkāne, muzejs pats spēj nopelnīt Ls 294 000 gadā, bet nomas maksā VNĪ gadā jāmaksā Ls 338 22.

Turaidas muzejrezervātā ir 40 ēkas un 42,26 hektāri zemes, par ko VNĪ prasa nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības jeb četrus latus par kvadrātmetru.

Deputāte Ingūna Rībena (JL) pauda viedokli, ka "naudas pumpēšana no vienas valsts kabatas otrā" ir jāpārtrauc un ir jālūdz premjeru Dombrovski noteikt Turaidas muzejrezervātam nomas maksas "moratoriju" uz desmit gadiem.

Deputāti arī bija vienisprātis, ka lēmums par Kultūras ministrijas nekustamo īpašumu nodošanu VNĪ apsaimniekošanā bija aplams, jo patlaban ne muzeji, ne Latvijas Nacionālā bibliotēka nespēj samaksāt augsto nomas maksu. Tāpēc valdības vadītājs tiek lūgts apsvērt iespēju kultūras iestāžu ēkas atdot atpakaļ Kultūras ministrijai.

EMĪLIJA KOZULE

LETA
www.leta.lv