I.Rībenas atvadu vārdi Andrejam Eglītim

Laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai", 2005. gada 25. februārī

Andrejs Eglītis jau ilgāk nekā pusgadsimtu – to skaitā visus 53 trimdā aizvadītos gadus – latviešu tautā ir nacionālās pašapziņas nesējs. Neapšaubāmi tas tā ir, taču Andrejs Eglītis ir kas vairāk – viņš ir tautas skaidrā dvēsele, tās dzīvā un godīgā balss, kas atkal un atkal savos darbos runā par mūžīgo: par mīlestību, par nāvi, par brīvību. To zinām katrs, kas kopā ar Andreju Eglīti pārdzīvojis Latvijas likteni tautas lūgšanā Dievs, tava zeme deg!.
Andrejs Eglītis, arī nebūdams Latvijā, tomēr ir bijis vienmēr.

Ingūna Rībena, Saeimas prezidija biedre

Neatkarīgā Rīta Avīze
www.nra.lv