MĀTE TERĒZE

Ko tu esi radījis gadiem ilgā darbā, var tikt iznīcināts vienā naktī,
TOMĒR RADI.

Ja tu esi veiksminieks, tu iegūsi viltus draugus un īstus ienaidniekus,
TOMĒR PALIEC VEIKSMĪGS.

Godīgums un atklātība dara tevi ievainojamu,
TOMĒR ESI GODĪGS UN ATKLĀTS.

Cilvēki bieži vien rīkojas nesaprātīgi, neloģiski un neobjektīvi,
TOMĒR PIEDOD VIŅIEM.

Lai arī tava palīdzība tiešām ir vajadzīga, cilvēki spēj būt nepateicīgi,
TOMĒR PALĪDZI VIŅIEM.

Labais, ko tu dari, rīt tiks aizmirsts,
TOMĒR DARI LABU.

Ja tu rod laipnību un laimi, citi var tevi apskaust,
TOMĒR ESI LAIMĪGS.

Dod pasaulei labāko, un tai nekad nebūs diezgan,
TOMĒR DOD LABĀKO, KO SPĒJ DOT.

Tu redzi, galu galā tas ir starp tevi un Dievu -
TAS NEKAD NAV STARP TEVI UN CILVĒKIEM.