I.Rībena viesojas Ķeguma pašvaldībā

1. oktobrī Ķeguma novadā bija ieradusies Saeimas deputāte Inguna Rībena.

Deputāte apmeklēja Andreja Pumpura dzimtās mājas. Tieši tur, atzīmējot eposa “Lāčplēsis” simtgadi, 1988. gadā tika svinīgi atklāts izcilā tēlnieka Jāņa Karlova un arhitektes, šobrīd Saeimas deputātes, Ingunas Rībenas veidotais kopdarbs – grandiozs, vairāk nekā sešus metrus augsts akmens simbolpiemineklis.

Sarunā ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu un tūrisma speciālisti Ievu Vējoni, Inguna Rībena dalījās pārdomās par A. Pumpura pieminekļa tālāko nākotni, uzsverot, ka Ķeguma novada pašvaldībai piemineklis būtu jāpārņem savā īpašumā.

R.Ūzuls izklāstīja, ka Ķeguma novada pašvaldība ir gatava savu iespēju robežās iesaistīties monumenta atjaunošanas procesā, un pirmie soļi jau ir sperti – ir noskaidrots zemes īpašnieks, uz kura īpašuma atrodas piemineklis, kurš būtu gatavs atdalīt konkrētu zemes vienību, uz kuras atrodas A.Pumpura piemineklis. Jau tuvāko mēnešu laikā ar viņu varētu notikt pārrunas par tālākās sadarbības iespējām. Šie soļi pavērtu iespējas piemineklim piesaistīt nepieciešamos finansiālos resursus, piemēram, no Valsts Kultūrkapitāla fonda, lai pieminekli ārēji uzlabotu (attīrītu no laika gaitā uzkrātajiem putekļiem), labiekārtotu apkārtējo vietu un uzstādītu informatīvo stendu.

Tāpat ne mazāk svarīgi ir veicināt ciešāku sadarbību ar Lielvārdes novada pašvaldībā esošo Andreja Pumpura muzeju, organizējot dažādus pasākumus, tādā veidā godinot un atceroties izcilā dzejnieka un eposa “ Lāčplēsis” autora A.Pumpura piemiņu un darbus.

Sarunas noslēgumā Inguna Rībena dalījās atmiņās par pieminekļa atklāšanu, kurā piedalījušies simtiem cilvēku. Kā arī uzsvēra, ka tik apjomā varens piemineklis pēdējo 30 gadu laikā Latvijā vairs nav uzcelts. Pēc A.Pumpura pieminekļa apmeklēšanas deputāte secinājusi, ka tā apkārtne ir ievērojami mainījusies.

2019

www.kegumanovads.lv